Zelena snaga projekt je Udruge osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i Zagrebačke županije koji se provodi u okviru Ininog natječaja Zeleni pojas. Projekt je službeno započeo 1. srpnja, a službeno završava zadnjim danom ove godine – iako mi nećemo stati na ovome i već radimo na realizaciji novih ideja.

Cilj projekta bio je osigurati nabavu biljaka trajnica te omogućiti pacijentima brigu o biljkama uvodeći tako terapiju biljem u rehabilitacijski proces sa svrhom poboljšanja njihova zdravstvenog stanja i osjećaja zadovoljstva vlastitim životom te stjecanja novih vještina.

Projekt je proveden u suradnji sa Zavodom za protetičku rehabilitaciju i Agronomskim fakultetom, a financirala ga INA u okviru svog natječaja Zeleni pojas.

U akciji sađenja sredinom listopada prostor Zavoda obogatili smo s preko 200 sadnica. Pribavili smo lončanice ukrasnog bilja kojima smo uredili prostor Zavoda, koji prije skoro pa uopće nije bio opremljen biljkama što je negativno utjecalo na mentalno zdravlje i volju pacijenata. Dodatno, začinskim biljem uredili smo balkoni pacijenata koji dolaze na rehabilitaciju nakon amputacije.

Pozitivni utjecaj hortikulturne terapije u rehabilitacijskom procesu već je potvrđen kroz brojna istraživanja i o tome su napisani brojni znanstveni članci. U inozemstvu se često koristi i pokazuje izvrsne rezultate. Osim što je 2003. u Osijeku uvedena u Kliniku za neurologiju KBC-a Osijek, u Hrvatskoj se malo zna i priča o terapiji biljem.

Naši korisnici su izrazito sretni, a nadamo se da će ovaj primjer biti tek početak primjene terapije biljem u zdravstvenim, ali i drugim ustanovama u Hrvatskoj.

U akciji sađenja sudjelovali su članovi udruge, osoblje Zavoda, pacijenti, profesori i studenti sa Agronomskog fakulteta te velik broj volontera iz INA Kluba volontera. Atmosfera je bila odlična, prostor Zavoda živnuo je i napravili smo veliku promjenu. Početkom prosinca provedena je i edukacija o njezi bilja za pacijente te smo time završili ovaj projekt, a nastavak već imamo u planu – želja nam je urediti terapijski vrt u Božidarevićevoj.