INA je kroz program Zeleni pojas, prepoznala i podržala inicijativu Parka prirode „Žumberak-Samoborsko gorje“ i Osnovne škole Rude u ozelenjavanju površina samoborskog kraja vrijednom i rijetkom, kritično ugroženom vrstom tisom (Taxus baccata). Projektom „Od školaraca učimo – povratak tisućljetnih ljepotica“, Park će u suradnji s lokalnom zajednicom, osobljem škole i djecom osnovnoškolskog uzrasta te vrijednim volonterima Ine, urediti prostor suburbanog kraja Samobora (Manja Vas, Rude, Braslovlje) ovom iznimno vrijednom, dugovječnom vrstom. Aktivnostima zajedničke sadnje pri oblikovanju ugodnog okoliša autohtonom dendrološkom vrstom, te provedbom pratećih tematskih edukativno-interpretacijskih sadržaja, dosljedno će se djelovati na oblikovanje ekološke i društvenu svijesti djece za očuvanje i valoriziranje dragocjene prirodne i kulturne baštine lokalnog kraja te koju važnost ima održivo upravljanje vrijednim prirodnim prostorima i dobrima.