Uvjeti natječaja

Inin Zeleni pojas 2024.

Sve uvjete 11. Ininog natječaja za sufinanciranje ekoloških projekata „Inin Zeleni pojas 2024.“ potražite na sljedećem linku:

Korisnici sredstava

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne ustanove, uključujući i obrazovne, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Područja aktivnosti projekata

 • Istaknuti potprogram ovogodišnjeg 11. Ininog Zelenog pojasa je proširenje zelenih površina, posebno u naseljenim mjestima i gradovima, kako bi se proširilo područje koje pruža ekološke, estetske, zdravstvene i klimatske dobrobiti za zajednicu. Zagađenje zraka u naseljenim mjestima posebno zimi, te sve opasnije ljetne žege i toplinski valovi, dovele su do trenda pojačane sadnje zelenila u gradovima. Zeleni otoci kao zaštita od sve jačeg sunca, te općenito sadnja stabala na svakoj slobodnoj površini pa čak i na gradskim krovovima, postaje sastavni dio zelenih politika gradova i naselja.
 • Sadnja drveća ostaje najjednostavniji i najefikasniji način smanjenja ugljičnog dioksida u atmosferi. Drveće je, između ostalih aktivnosti, ključno u borbi protiv klimatskih promjena jer kroz fotosintezu pretvara ugljični dioksid u kisik, pomaže u očuvanju tla od erozije, dio je kružnog toka vode, štiti biološku raznolikost kao stanište brojnih životinjskih i biljnih vrsta te utječe na lokalnu klimu,
 • zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje),
 • zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla),
 • obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koji mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš,
 • inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada),
 • čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora, uključujući i revitalizaciju morske obale, s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost,
 • briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima, njihovo uređenje isključivo sadnjom višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ako projekt potiče upotrebu bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad),
 • neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama,
 • izložbe o zaštiti okoliša,
 • druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Uvjeti za priznanje podrške

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu iznosi 6.000,00 EUR. Kandidati koji se prijavljuju moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti s 30 % od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt. INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek nakon potpisa sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama. Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 30. studenog 2024.

Postupak prijave i potrebna dokumentacija

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem elektroničkog obrasca, koji se nalazi OVDJE, od 21. ožujka do 21. travnja 2024. do 23.59 sati.

Selekcija projekata

Za procjenu zahtjeva formirat će se stručno Povjerenstvo za provođenje Natječaja u koje će biti imenovane stručne osobe iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, predstavnika akademske zajednice te predstavnika Ininog Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša (dalje u tekstu Povjerenstvo). U rad Povjerenstva mogu se uključiti i Inini partneri (sponzorirane i donirane institucije, odnosno pojedinci). Odluku o odabiru projekata kojima će se dodijeliti sredstva donosi Povjerenstvo na temelju kriterija definiranih ovim Natječajem.

Povjerenstvo će odabrati i tri dodatna projekta koja u dovoljnoj mjeri udovoljavaju kriterijima definiranim ovim Natječajem a koji će dobiti priliku predstaviti se kroz natječaj na Ininom You Tube kanalu. Odabrani projekti trebat će pripremiti kratki video koji će INA objaviti na svojem You Tube kanalu i pozvati pratitelje da glasuju za favorita. Prvoplasirani projekt osvojit će sufinanciranje u iznosu od 3.000 eur a druga dva projekta osvojit će sufinanciranje u iznosu od 1.000 eur.

Ukupan fond natječaja jest 60.000,00 EUR, a dodijelit će se odabranim projektima tako da pojedinačni iznosi koje dodjeljuje INA čine do 70 % sredstava ukupno potrebnih za ostvarenje projekta, a pritom maksimalni iznos može biti 6.000,00 EUR. Odluku o dodjeli sredstava donijet će Povjerenstvo u roku do 15 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda o čemu će podnositelji ponuda biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana donošenja odluke. Organizacije čiji projekti nisu izabrani bit će obaviješteni pisanim putem (e-poruka na kontakt adresu iz online obrasca).

Obrada osobnih podataka

O obradi osobnih podataka možete se informirati ovdje.

Unos se obrađuje