„Soba čuda“ otvorena je u prosincu 2016.  kao prva sobe za terapiju senzorne integracije i jedina takvog oblika rehabilitacijske ponude za djecu s teškoćama u razvoju na području Sisačko-moslavačke županije. U sklopu natječaja Zeleni pojas 2016., Udruga je sufinancirana sa sredstvima za uređenje okoliša te izgradnju dječjeg igrališta neposredno uz prostor „Sobe čuda“ kako bi boravak djece i  roditelja dok čekaju terapiju bio što ugodniji.

Inini volonteri iz Rafinerije nafte Sisak već su podržali Udrugu i projekt kroz volontersku akciju u studenome prošle godine kada su pomagali na radovima završnog uređenja prostora „Sobe čuda“, a sada su zajedno s predstavnicima Udruge bojali novoizgrađenu sjenicu, stol, klupe i stolariju te se dodatno upoznali s radom, djelovanjem i planovima Udrug