S ciljem jačanja kolektivne društvene svijesti o važnosti očuvanja okoliša u našim lokalnim zajednicama i poticanja građana na veći angažman, Inin program Zeleni pojas i projekt Udruge Obala naših otoka Plava vreća su udružili snage! Projekt Plava vreća provodi se od 2015. godine, a 2017. godine odabran je za sufinanciranje u sklopu Zelenog pojasa.

Početak projekta „Plava vreća 2018.“ obilježen je 9. svibnja ekološkom akcijom sakupljanja naplavnog smeća koje je more izbacilo na otoku Plavniku, a na akciji su sudjelovali članovi INA Kluba volontera, razred Osnovne škole Fran Krsto Frankopan iz Krka, štićenici Centra za rehabilitaciju Rijeka (koji u sklopu radne terapije pakiraju ove vrećice u etuie) te predstavnici udruge Obala naših unuka s partnerima.

Od 1. lipnja 2018. na svim Ininim marinskim postajama bit će dostupne „plave vreće“ za prikupljanje otpada i one će se besplatno dijeliti kupcima goriva. Plave vreće su proizvod hrvatskih proizvođača, a pakiranje vreća u kartonske omote s detaljnim uputama za korištenje je povjereno štićenicima Centra za rehabilitaciju Rijeka u sklopu radne terapije. Pomoću „plavih vreća“ prikupite sve što je more izbacilo na obalu i snimite ili fotografirajte svoj ekološki podvig te javno objavite na svojim društvenim mrežama i na taj način sudjelujte u natječaju kroz koji će Udruga Obala naših otoka najoriginalnije objave prigodno nagraditi. Više o pravilima kreativnog natječaja saznajte na www.bluebag.eco/hr.