Na otoku Unije, koji je dio pravne jedinice grada Mali Lošinj, organizirano je odvajanje plastike, papira i stakla, ali se bio-otpad odvozio kao dio miješanog komunalnog otpada brodom u Lošinj. Kako Grad Lošinj nema planove u skoroj budućnosti organizirati odvojeno sakupljanje bio-otpada na otoku Unije, odlučili smo sami pokrenuti inicijativu koju smo uz pomoć Ininog Zelenog pojasa uspješno i realizirali.

Nabavili smo 26 kompostera različitih zapremnina i jaču motornu sjeckalicu grana.

Komposteri su podijeljeni stalnim stanovnicima Unija koji već nisu na neki način zbrinjavali bio-otpad, dok su ostali podijeljeni redovnim turistima, vlasnicima kuća na Unijama, koji redovno, često i duže vrijeme kroz godinu, borave na otoku.

Sjeckalica grana će biti na čuvanju kod predstavnika Mjesnog odbora Unija, koji će po potrebi izdavati sjeckalicu mještanima koji ju zatrebaju. Do sada je velika količina bio-otpada dolazila od odrezanih grana pri uređenju dvorišta, pogotovo tijekom proljeća i početkom ljeta kada veći broj ljudi dođe na Unije i počne uređivati dvorišta i vrtove – od smokava, oleandara, voćki i raznog grmlja i drveća. Do sada su takve grane zatrpavale komunalne kontejnere s miješanim otpadom koje se brodom prebacivalo na Lošinj, a na ovaj način će takav otpad ostati na Unijama i biti korišten kao gnojivo za obogaćivanje zemlje, zajedno s ostalim iz kompostera.

Odvajanjem bio-otpada povećat ćemo kvalitetu miješanog komunalnog otpada koji će izgubiti neugodne mirise i omogućiti sekundarno razdvajanje dodatnih korisnih sirovina iz miješanog otpada.

Takvim odvajanjem korisne sirovine, i proizvodnjom komposta koji će biti na raspolaganju stanovnicima i vikendašima za korištenje u vrtovima, maslinicima i drugim nasadima, dati ćemo doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju.