Povodom „Svjetskog dana oceana” u utorak, 8. lipnja 2021. godine u uvali Kuje u općini Ližnjan, Aquarium Pula i Morski obrazovni centar Pula održali su prezentaciju radionice pod nazivom „Uspostava rastilišta riblje mlađi za obnovu ribljeg fonda na području ekološke mreže NATURA 2000“. U sklopu radionice postavljana su četiri ograđena rastilišta za riblju mlađ te je održana edukacija za lokalno stanovništvo, učenike i studente na temu značaja staništa mreže NATURA 2000 te biološke raznolikosti s naglaskom na prisutne vrste.

Rastilišta su mrežom ograđene četvrtaste konstrukcije s ljušturama oštriga a postavljaju se na dno mora u plitkoj vodi uz pristaništa ili vezove kako bi se osiguralo da ne ometaju brodski promet.

Svrha rastilišta je da pružaju ribljoj mlađi zaštitu od grabežljivaca, ali i od sve prisutnijeg ljudskog utjecaja. Rastilište privlači 5 puta više organizama (zbog velike gustoće manjih životinja u samoj strukturi koje služe kao hrana) za razliku od drugih dijelova pristaništa, što uvelike pomaže pri privlačenju mlade ribe u siguran dio pristaništa. Obalna su područja, pogotovo uvale, prirodna hranilišta i rastilišta riblje mlađi te su stoga od posebnog značaja za biološku raznolikost. Međutim, ta područja su ujedno i pod najvećim pritiskom ljudskih aktivnosti (ribolov, nautički i sportski turizam). Cilj rastilišta je upravo zadržavanje ribljih populacija u uvali što dugoročno povećava mogućnost obnove bioraznolikosti tog područja.

Tijekom provedbe projekta, ali i kasnije, skrovište (rastilište) će se povremeno pregledavati te će se bilježiti pronađene vrste.

Ovim projektom uz podršku INA-e, kroz program Zeleni pojas kojim se sufinanciraju ekološki projekti, po prvi puta u Hrvatskoj postavljeno je skrovište/rastilište za riblju mlađ.