Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“ iz Rijeke 16. lipnja 2021. organizirala je volontersku akciju Sunčana dol – INA“.. Akciji su se poslovima uređenja jahališta udruge, odnosno bojenja drvene građe koja služi kao ograda jahalištu, pridružili i Inini volonteri zajedno sa svojim poslovnim partnerima.

Volonterska akcija održala se u sklopu projekta Udruge „Energija sunca za sretnije djetinjstvo“, koji je ujedno i jedan je od 12 pobjedničkih projekata ovogodišnjeg Zelenog pojasa. Projekt je usmjeren je na samoodrživi razvoj i štednju energije prostora za terapiju i aktivnosti pomoću životinja, ulaganjem u postojeći foto naponski sustav za proizvodnju električne energije te u ostale inovacije s ciljem prilagodbe lokalne zajednice klimatskim promjenama.