26. travnja, u Gatima se održala velika ekološka akcija “Očistimo zajedno stazu sv. Ciprijana” u organizaciji Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Split.

Ovaj projekt je jedan od projekata koji su odabrani za provedbu u sklopu Zelenog pojasa u 2017. godini, a u realizaciji projekta sudjelovalo je oko 20 organizacija i 150 volontera, među kojima su bili i volonteri INA Kluba volontera koji od 2011. godine organiziraju razne samostalne volonterske akcije, ali se uključuju i u ekološke akcije kao podrška projektima Zelenog pojasa.

U akciji je prikupljeno preko 70 m3 otpada koji je odvezen na legalno odlagalište, a Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Split u planu ima i postaviti informativnu oznaku upozorenja na samoj lokaciji, održati edukacije o podizanju svijesti o razvrstavanju, prikupljanju i odlaganju otpada te održati izložbu fotografija sa ekološke akcije.