Projekt Senzorni vrt – Ori realiziran je sponzorstvom Ine – Industrija nafte, d.d. u sklopu natječaja Zeleni pojas koji ima za cilj očuvanje okoliša i zaštite prirode. Na početku projekta održan je sastanak članova udruge i volontera kako bi se osmislio plan nacrta vrta, organizirao posao te podijelili zadatci. Nakon sastanka krenule su aktivnosti pripreme materijala i opreme kako bi započeli sa pripremom tla, izradom drvenih gredica, pripremom betonskih staza, nabavke drvenih klupa. Finalna aktivnost je završena sa sadnjom biljaka, završnim uređenjem i čišćenjem nakon radova.

U sklopu projekta provedeno je ukupno 5 aktivnosti, sudjelovalo je 10 volontera, 4 člana udruge i 8 zaposlenika udruge.

Senzorni vrt – Ori je prema planu nacrta napravljen u obliku slova L koji se prostire na površini od 230m2, na kojem se nalazi betonska staza u dužini od 40 metara koja je pravokutnog oblika, izgrađeno je i postavljeno 9 povišenih drvenih gredica raznih dimenzija i boja, izrađene su 2 drvene klupe te 1 drveni stolić. Postavljena je drvena tabla na kojoj piše „Senzorni vrt Ori, i te je stavljen Inin logo, a ispod loga piše da je projekt sufinancirala INA- Industrija nafte, d.d. Ispod table je metalna mreža na kojoj će biti postavljeno 10 manjih tegli u kojima će biti posađeno cvijeće. Sve ukupno posađeno je 200 biljaka i u 2 velike povišene gredice je posađena mrkva i hren. Oko vrta je postavljena mala drvena ograda u dužini od 26 metara.