Grupa Ruta Cres dobila je financijsku potporu Ine kroz program Zeleni pojas za projekt “Umrežena vuna” . INA je već osmu godinu zaredom u sklopu Zelenog pojasa provela natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata. Na ovogodišnji natječaj pristiglo je rekordnih 348 prijava, a sukladno izboru stručne komisije INA će podržati 12 projekata. Grupa Ruta Cres zadovoljila je stroge kriterije u čijem je fokusu bila revitalizacija kopnenih i vodenih površina s ciljem očuvanja bioraznolikosti, sadnja autohtonih trajnih biljki, edukacija mladih da misle “zeleno”, dok se pri nabavci opreme prednost davala onoj od ekoloških materijala.

Vuna je vrijedna i zanemarena sirovina. Na otoku Cresu godišnje se ošiša  i baci oko 10 tona vune te tako postaje ekološki problem. Stoga je cilj projekta „Umrežena vuna“ edukacija o problematici bacanja vune i ukazivanje na način obrade tehnikom filcanja kroz kreativne radionice na temu recikliranja starih ribarskih mreža. Na radionicama će se djeca, mladi i ostali zainteresirani, upoznati sa problematikom bacanja vune, tehnikom filcanja, te potom stvarati vlastiti kreativni svijet na temu mora i ribara. Stare mreže postaju otpad. Recikliranjem vune i mreža nastat će čitav niz zanimljivih radova.

Izravni korisnici ovog projekta su djeca i mladi koje Grupa Ruta kroz kreativne radionice educira o: problematici bacanja vune, njenoj vrijednosti, o tehnici obrade vune filcanjem, recikliranju starih mreža te upoznaje i sa tradicijskom pričom o ovčarstvu i ribarstvu.

S ciljem širenja svijesti o važnosti održivog razvoja Ina ekološkim programom “Zeleni pojas” poziva na suradnju nevladine udruge i edukativne ustanove kako bi zajedničkim snagama pridonijeli očuvanju okoliša u lokalnim zajednicama. Kroz taj program Ina sufinancira ekološke projekte poput pošumljavanja, uređenja zelenih površina, čišćenje podmorja, priobalja, jezera i rijeka, edukacije o ekologiji te druge slične aktivnosti iz područja zaštite okoliša, prirode i klime.