Projektom lokalne akcijske grupe More 249 „Lok(v)alno za život lokve“ koji je odabran u sklopu Zelenog pojasa 2018. godine potaknula se zaštita i revitalizacija lokvi koje su važne za biološku raznolikost područja Grada Vodica i Šibensko-kninske županije. Projekt je uključivao čišćenje dviju lokvi, jedne na području prometnog pravca Vodice – Gaćelezi (Lokva „Rakitnica“ ili „Tri bunara“) te pravca Šibenik – Gaćelezi, tzv. Benkovačka cesta (Lokva „Mrdakovica“ ili „Serdarićeva lokva“). Projektom se nastojalo zaštititi i revitalizirati lokve i područje oko lokvi kako bi se sačuvala njihova bioraznolikost, ali i kulturno-povijesna uloga koju lokve imaju za lokalno stanovništvo. U čišćenju lokvi i područja oko lokvi koje obuhvaćaju površinu od oko 580 m2, sudjelovalo je 35 volontera, a postavljene su dvije kante za otpatke kao i klupa na području lokve „Rakitnica“ ili „Tri bunara“. Popisane su biljne i životinjske vrste, a popis se nalazi u edukativno-promotivnom materijalu koji služi osnovnoškolskoj djeci, ali i na informativnim (edukativnim) pločama koje su se postavile na području uz lokve. U sklopu projekta učenicima Osnovne škole Vodice poklonjena su dva mikroskopa, olovke, bojice, kemijske olovke, povećala (lupa), mrežica za lov i laboratorijske posudice koje će im omogućiti da sudjeluju u istraživanju i popisu flore i faune vodenog staništa. Naposljetku, održana je i završna volonterska i promotivna akcija s učenicima Osnovne škole Vodice i predmetnom učiteljicom. Učenici su mogli izravno sudjelovati u poticanju revitalizacije dviju lokvi, a time i utjecati na daljnje osvješćivanje lokalnog stanovništva o važnosti lokvi kao iznimnih izvora slatke vode.