„Ponosni smo što je INA na ovogodišnjem natječaju za sufinanciranje projekata iz područja zaštite okoliša, prirode i klime „Zeleni pojas“ odabrala projekt Geoparka Viški arhipelag „Otok Vis – čist i ispod površine“ te će omogućiti nabavu speleološke opreme potrebne za istraživanje i čišćenje speleoloških objekata na otoku Visu“ – Izjavila je direktorica UNESCO Geoparka Viški arhipelag Lana Schmidt.

Zahvaljujući svojoj specifičnoj geološkoj građi otok Vis ima vlastite, no zbog klimatskih promjena vrlo ograničene količine pitke podzemne vode. Zbog šupljikavosti karbonatnih stijena viški vodonosnik podložan je onečišćenju s površine, napose kroz špilje i jame koje se koriste kao ilegalna odlagališta otpada. Projektom „Otok Vis – čist i ispod površine“ će se evidentirati onečišćeni speleološki objekti na području otoka Visa i organizirati čišćenje istih, a kroz radionice, predavanja i izložbe educirati širu populaciju o štetnosti i opasnosti odlaganja otpada u speleološke objekte.

Autor fotografija: Ivo Pervan