Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno provodi projekt zaštite kamotočca Pholas dactylus, zaštićenog školjkaša. Kamotočac, Pholas dactylus L., 1758, je nekada bio rasprostranjen duž istočne i zapadne jadranske obale, ali populacija ove vrste neprestano se smanjuje, uslijed antropogenog pritiska, izlova radi upotrebe za ljudsku prehranu, korištenja u svrhu ribarskih mamca, antropogenih intervencija u priobalju i uslijed zagađenja okoliša, toliko da ga IUCN uvrstio u ranjive vrste. Kamotočac je također zaštićen Bernskom Konvencijom (1979.) i Barcelonskom Konvencijom za Sredozemno more (1995.).

Uz obale grada Rovinja pronađen je samo u maloj luci Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” u zoni plime i oseke s kompaktnom crvenom glinovitom podlogom. Populacija je otkrivena 2018. godine i od tada je zabilježeno konstantno smanjenje staništa tj. glinovite površine zbog suspendiranih čestica te nanosa pijeska i šljunka, koji su se taložili u cul de sac lučice, iznad postojeće populacije kamotočca.

Projekt se temelji na mogućnosti proširenja staništa mehaničkim uklanjanjem materijala koji prekriva glinovitu površinu kako bi se povećala raspoloživa podloga na kojoj će se nastaniti stadiji ličinki novih generacija. Pored toga, predviđene su i radionice s ciljem karakterizacije staništa u kojem živi kamotočac, praćenja prisutnih vrsta i bentonskih zajednica te vrste prisutnog morskog dna. Znanstveni partner u projektu je Institut Ruđer Bošković, Centra za istraživanje mora iz Rovinja.