Projekt Kluba žena Pokupsko „Ruška tepka i park perunika“ odabran je u sklopu programa Zeleni pojas 2018. godine. U periodu od rujna 2018. godine do svibnja 2019. godine realizirane su brojne aktivnosti u sklopu zaštite okoliša – posađeno je ukupno 120 stabla voća i ukrasnog grmlja i 100 komada perunika na površini od 4075 m², na parcelu su postavljena tri stola sa klupama i koševi za smeće, a u provedbi svih aktivnosti sudjelovalo je 45 volontera sa 117 sati rada. U travnju je organizirana i edukacija o šumskim voćkaricama u Hrvatskoj i očuvanju tradicijskog voća, a sa zanimanjem su je pratili učenici osnovne škole, zainteresirani građani i članice Kluba žena – sveukupno oko 180 polaznika.