Cilj projekta „Tajne podzemnog svijeta Općine Ston“ je inventarizirati i vrednovati pronađene speleološke objekte u Općini Ston. Detaljnim istraživanjem speleoloških objekata izradit će se i njihovi topografski nacrti s preciznim dubinama i duljinama. Također, u suradnji s Hrvatskim biospeleološkim društvom će se dodatno istražiti špiljska fauna kroz uzorkovanja i kabinetski rad. U partnerstvu s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije monitorirat će se pronađeni speleološki objekti kako bi se spriječili eventualni ekološki incidenti. S obzirom na neistraženost područja, cilj projekta je uključiti lokalno stanovništvo kroz anketiranje, edukativna predavanja i izložbe o važnosti speleoloških objekata u prirodi kao i važnosti podzemne faune te ih upoznati s opasnostima koje im prijete.

Predsjednica Hrvatskog planinarskog društva Sniježnica Jovanka Cvetinović, povodom početka realizacije projekta izjavila je: „Izuzetno smo radosni što smo jedni od dobitnika projekta Ininog Zelenog pojasa te s nestrpljenjem iščekujemo početak istraživanja u Općini Ston. Navedeno područje je speleološki neistraženo pa očekujemo pronalazak brojnih špilja i jama uz pomoć lokalne zajednice i naših volontera.“