Kao čuvari tradicije autohtone pasmine Hrvatski posavac koja kroz godinu pase na području Mokrog polja, Udruga uzgajivača konja Hrvatski posavac 2016. godine prijavila se na Zeleni pojas natječaj i osvojila sufinanciranje projekta “Prihvatilište za stoku”.

Projektom je na području Mokrog polja koje koristi Udruga iskrčena zarasla šikare te organizirano čišćenje i sanacija divljih deponija, a sve s ciljem da to područje i dalje ostane dio netaknute prirode te prirodni rezervat i stanište velikog broja biljnih i životinjskih vrsta te prostor za ispašu pasmine Hrvatski posavac.

Predsjednik Udruge, gospodin Krešimir Johović povodom završetka projekta izjavio je: „Dodijeljenim sredstvima organizirali smo radove na području Mokrog polja kojima smo zaštitili bogati biljni i životinjski svijet od izumiranja te omogućili s jedne strane produžetak sezone pašarenja naših grla, a s druge strane lakši prihvat grla u slučaju poplava. Dio radova smo izveli vikendom čime smo omogućili i obiteljsko druženje naših članova te razgledavanje grla. Kako je našoj Udruzi ovo prvi veći projekat na koji smo se prijavili, zahvalni smo Ini i Zelenom pojasu  što su nas prepoznali i podržali.“