Festival mediteranskog filma Split,

projekt: Hortikulturna obnova Ljetnog kina Bačvice

 

Kultno kino Bačvice, jedino kino na otvorenom u Splitu, nekoć je krasila bogata vegetacija. Postojeća stabla su u kino posađena pedesetih godina prošlog stoljeća i trenutno su na kraju svog životnog vijeka, u procesu odumiranja. Drveće je u lošem stanju, dobar dio je već i pao, te je neophodno uklanjanje suhih i nakrivljenih stabala odnosno sadnja novih. Sredstvima koja će omogućiti Inin Zeleni pojas će se posaditi 20 stabala Alepskog bora, koji će nadomjestiti dio trenutno izgubljenih stabala, i 10 stabala Tamarisa čija je uloga ključna u ‘obrani’ naleta vjetra s juga.
Udruga FMFS, u partnerstvu s Centrom za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, kroz razne natječaje infrastrukturno uređuje i sanira kino, a ovo je prvi natječaj do sada koji omogućuje sredstva za obnovu vegetacije.