HGSS Stanica Gospić, projekt: HGSS za čiste rijeke

 

Kroz projekt je planirano čišćenje rijeke Bogdanice i Novčice u užem krugu grada Gospića od sitnog i krupnog otpada. Prikupljeni otpad će se zbrinuti na odgovarajući način, a ovom akcijom, koja će se odvijati u nekoliko faza, nadamo se očistiti cca 11.200 m2 površine vode.
Prva faza će biti pregled terena iz čamca, s roniocima koji će utvrditi približnu količinu i točne lokacije krutog otpada. U drugoj fazi će se izvlačiti krupni otpad s roniocima i uz pomoć tehničke opreme uz znanja i vještine HGSS Stanice Gospić. Treća faza je prikupljanje otpada s površine rijeke i uz njen tok, u ovoj fazi će nam se pridružiti volonteri. Očekivana realizacija projekta je travanj-svibanj 2021.
HGSS Stanica Gospić ovim projektom koristi svoja znanja, vještine i resurse za poboljšanje životnog okruženja, a sve zahvaljujući INA Zelenom pojasu koji će nam u tome i pomoći.